slide1
slide1
slide1
slide1

RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO - DROGA DO CZYSTEJ WODY

LIPIECKIE ZAKŁADY METALURGICZNE - 100 LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI ŻELIWA

PLASTYCZNOŚĆ

Rury z żeliwa sferoidalnego posiadają plastyczność zbliżoną do plastyczności stali.

LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI

Parametry techniczna żeliwa sferoidalnego gwarantują wysoką wytrzymałość i trwałość przy zmiennych warunkach gruntowych.

BEZAWARYJNOŚĆ

Mimo zmiennych warunków eksploatacji rurociągi z żeliwa sferoidalnego gwarantują największą bezawaryjność.

ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego rury pokrywane są powłokami zabezpieczającymi zewnętrznymi i wewnętrznymi.

SVOBODNY SOKOL

W roku 1990 na zlecenie huty Svobodny Sokol zaprojektowany i skompletowany przez renomowane firmy zachodnioeuropejskie został wydział produkcji rur z żeliwa sferoidalnego. W roku 2004 przeprowadzona została generalna modernizacja linii produkcyjnej. Zakupiony został między innymi 125 tonowy mikser kanałowy do żeliwa, robot firmy Lampe (Niemcy) produkujący formy piaskowe do kształtowania kielichów rur.

Huta Svobodny Sokol S.A. pracuje zgodnie z systemem jakości, który obejmuje projektowanie, całą kontrolę procesów produkcji po montaż oraz serwis. System zapewniający jakość obejmujący wszystkie etapy produkcji oparty jest na normie ISO 9001 - System zarządzania jakością.

Żeliwo szare zastosowano już w połowie XV w. przy budowie wodociągów. Przykładem zastosowania rur żeliwnych był wodociąg zbudowany w latach 1664-1668 w parku obok Pałacu Wersalskiego. W wielu europejskich miastach do dziś funkcjonują żeliwne sieci wodociągowe liczące sobie ponad 100 lat.

Przełomem w historii było odkrycie żeliwa sferoidalnego w 1943 roku. Żeliwo szare zostało zastąpione żeliwem sferoidalnym o znacznie lepszych parametrach wytrzymałościowych.

GALERIA

_gal _gal _gal _gal

HUTA SVOBODNY SOKOL - Lipeck, Rosja

Nowoczesne przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi 14 wydziałów produkcyjnych z rozwiniętą infrastrukturą. Wydział hutniczy posiada 3 piece hutnicze z systemem odlewniczym, pozwalające produkować ponad 1000 000 ton żeliwa rocznie.

CZYTAJ WIĘCEJ