INFORMACJE TECHNICZNECIĘCIE RUR

PRZECINANIE RUR

Na etapie montażu często potrzebne są odcinki rur o różnych długościach. Dokładną długość tych odcinków można określić tylko na miejscu montażu. Należy więc mieć możliwość cięcia rur na placu budowy.

W celu ułatwienia prac montażowych na budowie, producent oznacza symbolem nożyc kalibrowane rury przeznaczone do cięcia.

Szlifierka służąca do przecinania powinna być wyposażona w dwa rodzaje tarcz:

  • tarcza do cięcia;
  • tarcza do obróbki ściernej służąca do fazowania przeciętej rury.

ETAPY CIĘCIA

  • linię cięcia wyznacza się za pomocą taśmy stalowej owiniętej wokół rury. Linię cięcia należy zaznaczyć na całym obwodzie rury;
  • rurę należy umieścić w pozycji poziomej na drewnianych podkładkach w ten sposób, aby w czasie przecinania tarcza nie blokowała się;
  • rurę należy ciąć jednorazowo na całej grubości ścianki wzdłuż wcześniej zaznaczonej linii;
  • przed połączeniem przeciętej rury z odcinkiem rurociągu, nowopowstały koniec bosy należyskośnie sfazować. Ułatwia to połączenie i zapobiega uszkodzeniu uszczelki ostrymi krawędziami rury;
  • powierzchnię rury przy końcu rury należy zabezpieczyć za pomocą farby z pyłem cynkowym (z zawartością cynku nie mniej niż 90 %) o średniej masie naniesionego pokrycia nie mniejszej niż 220g/m², a następnie bitumiczną warstwą wykańczającą;
  • na bosym końcu należy wyznaczyć linie wskazujące głębokość wsunięcia, równe długości kielicha.

FAZOWANIE KOŃCA BOSEGO

Średnica Wymiary faski mm
m n
100-600 9 3
700-1000 15 5