INFORMACJE TECHNICZNECIŚNIENIA

CIŚNIENIA DOPUSZCZALNE

Klasy rur
Svobodny Sokol Svobodny Sokol
DN Nominalna
grubość
wg K9
Klasa Minimalna grubość
PN-EN 545;2010
Klasa
80 6,0 C100 3 C40
100 6,0 C100 3 C40
125 6,0 C100 3 C40
150 6,0 C64 3 C40
200 6,3 C50 3,1 C40
250 6,8 C50 3,9 C40
300 7,2 C50 4,6 C40
400 8,1 C40 4,8 C30
500 9,0 C30 5,6 C30
600 9,9 C30 6,7 C30
700 10,8 C30 6,8 C25
800 11,7 C30 7,5 C25
900 12,6 C30 8,4 C25
1000 13,5 C30 9,3 C25