Jakość

Zgodność z normami

Huta Svobodny Sokol S.A. pracuje zgodnie z systemem jakości, który obejmuje projektowanie, całą kontrolę procesów produkcji po montaż oraz serwis. System zapewniający jakość obejmujący wszystkie etapy produkcji oparty jest na normie ISO 9001 - System zarządzania jakością. Zakład produkcyjny spełnia wymagania międzynarodowych standardów:

  • OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
  • ISO 14001 Międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego.

Wszystkie działy produkcji rur z żeliwa sferoidalnego posiadają pełną gamę odpowiednich certyfikatów:

  • ISO 4179 "Rury z żeliwa sferoidalnego do rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych-wewnętrzna zaprawa cementowa";
  • ISO 8179-1 "Rury z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzna powłoka cynkowa. Nakładanie powłoki cynkowej i powłoki końcowej".

Produkt finalny posiada certyfikaty zgodności z normami międzynarodowymi ISO 2531 i europejskimi PN-EN 545, i prestiżową aprobatę WRAS (Water Regulations Advisory Scheme).

Zgodności z powyższymi normami potwierdzone są przez niezależne renomowane organizacje zewnętrzne.

Rury wyprodukowane przez hutę Svobodny Sokol posiadają aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.