Głębokość ułożenia rurociągu

Przewody ułożone pod ziemią narażone są na obciążenia pionowe, które następnie przenoszone są na grunt poprzez podsypkę i obsypkę. Ze względu na właściwości materiału rury z żeliwa sferoidalnego ograniczają przygotowanie podsypki i obsypki do niezbędnego minimum, co bezpośrednio przekłada się na prostotę i szybkość, a w efekcie na ekonomię montażu.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne głębokości przykrycia rur klasy K9 z dodatkowym obciążeniem ruchem kołowym dla pięciu rodzajów położenia. Przy zakładaniu głębokości położenia uwzględnić należy strefę przemarzania.