Montaż rurociągu

Montaż rur z połączeniem kielichowym Tyton

Przenoszenie, transport i montaż w wykopie są operacjami niebezpiecznymi w związku z czym prace powinny być wykonywane przez nadzorowany personel przestrzegający wszystkich reguł BHP.

Rury należy umieszczać w wykopie za pomocą wysięgnika hydraulicznego odpowiedniego do wagi rur. Liny służące do podnoszenia powinny być wykonane z materiałów nie powodujących uszkodzeń powłok zewnętrznych.

Montaż rurociągów odbywa się bezpośrednio w wykopie. Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.

Rury można układać bezpośrednio na dnie wykopu, jeśli grunt jest odpowiednio pokruszony i jednolity, w przeciwnym przypadku należy wykonać podsypkę piaskową o grubości ok.10 cm.

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie wyczyścić wewnętrzną stronę kielicha oraz zewnętrzną stronę gładkiego końca rury. Przemieszczanie rur na obiekcie montażowym dokonuje się przy użyciu narzędzi oraz uchwytów, pozwalających uniknąć deformowania warstw ochronnych (bitumicznej, cynkowej lub cementowej).

Zewnętrzną powierzchnię gładkiego końca rury (w szczególności faskę) do zaznaczonej granicy oraz powierzchnię wewnętrzną uszczelki smarujemy przygotowanym smarem (może być rekomendowany przez producenta lub o składzie: "grafit srebrzysty" 45 - 50%, techniczna gliceryna 30%, woda 20 - 25%).

Zużycie smarowania - 200 gramów na m2 powierzchni do smarowania. Należy unikać trafiania smaru pod uszczelkę (na zewnętrzną stronę uszczelki), gdyż może powodować to podwijanie się uszczelki po wsunięciu w kielich końca bosego rury.

1. oczyszczanie końca bosego

2. smarowanie powierzchni końca bosego

3. oczyszczanie kielicha

4. montaż uszczelki w kielichu

5. smarowanie uszczelki

6. zmontowanie rurociągu

Film prezentujący montaż rur z połączeniem Tyton
Film prezentujący montaż rur z połączeniem RJ
Film prezentujący montaż rur z połączeniem RJS
Przykłady montażu

1. Za pomocą łomu
Najprostszy sposób montażu rurociągu polega na wciśnięciu końca bosego w kielich innej rury za pomocą łomu. Połączenie wymaga użycia rozsądnej siły docisku na tzw. "wagę", kielich dociskanej rury należy chronić przed uszkodzeniami za pomocą drewnianej belki lub innego zabezpieczenia.

2. Przy pomocy koparki
Ze względu na ciężar przy łączeniu większych średnic do połączenia rur potrzebne może okazać się użycie koparki. Kielich rury należy chronić przed uszkodzeniem za pomocą drewnianej belki.

3. Za pomocą wciągarki (przeciągarki) linowej
W przypadkach, gdy niemożliwy jest montaż ręczny lub przy pomocy koparki, można użyć wciągarki linowej. Sposób wykorzystywany najczęściej podczas montowania kształtek, wymaga ostrożności podczas naciągania liny, aby nie zostały uszkodzone powłoki zewnętrzne. Opcjonalnie użyć można dwóch wciągarek ustawionych po dwóch stronach rury i ich jednoczesne naciąganie. Zapobiega to przekrzywianiu się kształtki.

Przy zniknięciu nacisku montażowego na kształtkę, przesuwa się ona o 5-7 mm do tyłu. Za pomocą blaszki lub domiaru należy sprawdzić równomierne ułożenie uszczelki w kielichu. W przypadku większego lub nierównomiernego przesuwania się kształtki musimy sprawdzić prawidłowość montażu oraz w razie potrzeby - powtórzyć montaż kształtki (np. nierównomierne przesuwanie się kształtki świadczyć może o wypchnięciu uszczelki z kielicha). Istotnym elementem jest zachowanie kierunku montażu (koniec bosy wsuwany do kielicha), montaż odwrotny może powodować podwijanie się uszczelki, czego wynikiem będzie nieszczelność układu.