Montaż uszczelek

Sposób montażu uszczelki

Bardzo istotnym elementem montażu rurociągu jest prawidłowe ułożenie uszczelki w kielichu. Nieprawidłowe zamontowanie uszczelki może być powodem ewentualnych nieszczelności układu. Przy układaniu uszczelki wewnątrz wymaga się ścisłych działań wg instrukcji.

Przed przystąpieniem do ułożenia uszczelki w kielichu należy uprzednio oczyścić go z zanieczyszczeń za pomocą skrobaka i pędzla.

Następnie przystępujemy do ułożenia uszczelki wewnątrz kielicha.

Uszczelkę należy rozłożyć równomiernie, a następnie wcisnąć powstały garb.

Jeśli ułożenie uszczelki jest utrudnione ze względu na niską temperaturę (sztywna uszczelka) lub w przypadku większych średnic, zaleca się ułożenie uszczelki z dwoma garbami.

Ułożoną uszczelkę należy posmarować smarem rekomendowanym przez producenta.