Połączenia RJ i RJS

Typowym połączeniem blokowanym w ofercie "Svobodny Sokol" jest system RJ, stosowany w przypadkach dużych obciążeń dynamicznych w rurociągu. Połączenie RJ uniemożliwia rozszczelnienie systemu podczas możliwych ruchów gruntu w niestabilnym terenie i silnych uderzeń hydraulicznych.

Połączenie charakteryzuje się napawanym garbem na bosym końcu rury i kielichem dwukomorowym, w którym montuje się uszczelkę TYTON® w wewnętrznej części komory kielicha oraz dwa elementy ryglujące, zabezpieczone gumowym stabilizatorem. Pomimo bardziej skomplikowanego niż w przypadku połączenia TYTON montażu, system blokowania RJ stosowany jest w przypadku wysokich ciśnień roboczych i dużych obciążeń dynamicznych rurociągu, ograniczając do niezbędnego minimum stosowanie bloków oporowych.

Dzięki uszczelce elastomerowej połączenie RJ jest elastyczne, zapewniając w zależności od średnicy odchylenie kątowe 1,5°-5° przy zachowaniu pełnej szczelności systemu.

ZASTOSOWANIA SPECJALNE: Metody bezwykopowe

Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania w miastach, gdzie umożliwiają budowę podziemnej sieci infrastrukturalnej, w tym rurociągów wod-kan, bez zakłócania ruchu ulicznego.

Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna rur z żeliwa sferoidalnego oraz elastyczność połączęń RJ produkowanych przez hutę SVOBODNY SOKOL znalazły zastosowanie w technice horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD)