Połączenia TYTON i TYTON SIT

Połączenia nieblokowane

Najczęściej stosowanym rodzajem połączenia są połączenia kielichowe nieblokowane systemu TYTON®. Są one proste w budowie, a co za tym idzie łatwe i niezawodne w montażu. Elementem łączącym elementy rurociągu jest uszczelka elastomerowa pełniąca funkcję zarówno łącznika jak i uszczelniacza. Połączenia kielichowe zaprojektowane są w sposób, gwarantujący maksymalną szczelność. Przy wzrastaniu ciśnienia cieczy wewnątrz rury, wzrasta ciśnienie kontaktowe uszczelki elastomerowej z żeliwem, co powoduje lepsze uszczelnienie połączenia.

Połączenia blokowane

Jako, że systemy wodociągowe podczas eksploatacji poddane są ciągłym obciążeniom wewnętrznym, pojawiającym się przy zmianach kierunku, zmniejszaniu średnicy rurociągu itp. konieczne jest stosowanie sił równoważących w postaci bloków oporowych. W przypadku gdy wykonanie bloków oporowych jest trudne, bądź kosztowne ze względu na uwarunkowania geologiczne i urbanistyczne (mała nośność gruntu, wysoki poziom wód gruntowych, rozbudowana infrastruktura podziemna itp.) najmniej kosztownym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów blokowanych.

Połączenie TYTON SIT®

Jako rozwiązanie zastępcze dla bloków oporowych opracowano system uszczelek kotwionych ® TYTON SIT, o wymiarach identycznych z uszczelkami TYTON, które są montowane w tych samych rurach o tym samym profilu kielicha. Uszczelka TYTON SIT® wyposażona jest dodatkowo w metalowe zaczepy, kotwiące się samoczynnie w końcu bosym rury i uniemożliwiające rozszczelnienie rurociągu przy uderzeniu hydraulicznym lub innym obciążeniu mechanicznym.