Trwałość żeliwa sferoidalnego

Budowa wodociągu z żeliwa sferoidalnego to najkorzystniejsze rozwiązanie ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną materiału, elastyczne połączenia i doskonałe powłoki ochronne, dzięki temu otrzymuje się bezpieczną i bezawaryjną sieć.

Podczas wieloletniej eksploatacji wodociąg zmaga się z wieloma zagrożeniami, są to:

  • gwałtowne wzrosty ciśnień, tzw. uderzenia hydrauliczne;
  • przemieszczanie się gruntów niestabilnych (obszary górnicze);
  • prace wykopowe w pobliżu istniejących już wodociągów (np. koparki);
  • ruchy wód gruntowych, gdzie podłoże ulega podmyciu.

Podstawowe parametry żeliwa sferoidalnego:

Wytrzymałość na rozciąganie> 420 Mpa
Elastyczność> 270 Mpa
Wydłużenie względne> 10%
Twardość230 HB

W porównaniu z innymi systemami dostępnymi na rynku, nawet mimo zmiennych warunków eksploatacji, rurociągi z żeliwa sferoidalnego gwarantują największą bezawaryjność.

System rur z żeliwa sferoidalnego to 100 letnia i dłuższa eksploatacja.