Żeliwo sferoidalne

Co to jest żeliwo sferoidalne?

Żeliwo jest materiałem utworzonym z żelaza oraz węgla w postaci grafitu. W żeliwie szarym ma on formę "blaszek", natomiast poprzez wprowadzenie na odpowiednim etapie technologicznym do stopu żeliwa magnezu, w żeliwie sferoidalnym grafit przyjmuje formę kulistą.

Obydwie odmiany żeliwa różnią się zasadniczo pod względem właściwości mechanicznych:

  • w żeliwie szarym linie naprężeń przebiegają wzdłuż "blaszek" co powoduje koncentrację naprężeń obniżających wytrzymałość materiału i powodujących jego kruchość;
  • w żeliwie sferoidalnym zaburzenia te są znacznie mniejsze co powoduje większą wytrzymałość materiału.
Zalety materiału

W porównaniu z rurami z żeliwa szarego rury z żeliwa sferoidalnego posiadają dwukrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie i wielokrotnie większą plastyczność, zbliżoną do plastyczności stali. Dzięki tym właściwościom, a także zdolności przenoszenia wysokich obciążeń można znacznie zmniejszyć grubości ścianki przy jednoczesnym zwiększeniu ciśnienia. Zmniejszenie grubości ścianki pozwala znacznie zredukować ciężar rury i otrzymać lepsze właściwości użytkowe.

Rury z żeliwa sferoidalnego łączą w sobie zarówno elastyczność i sprężystość ze sztywnością i twardością, dzięki czemu doskonale znoszą obciążenia zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.

ŻELIWO SZARE (grafit przyjmuje formę blaszkowatą)

ŻELIWO SFEROIDALNE (grafit przyjmuje formę kulek)