Składowanie rur

  • Powierzchnia składowania powinna być równa, bez znajdujących się na niej korodujących przedmiotów. Miejsce składowania powinno być zlokalizowane na terenie płaskim o stabilnym podłożu. Nie należy układać rur bezpośrednio na gruncie.
  • Przed składowaniem trzeba sprawdzić rury na obecność uszkodzeń wewnętrznej lub zewnętrznej powłoki, w przypadku znalezienia trzeba je zabez-pieczyć.
  • Rury muszą być ułożone warstwami zgodnie ze średnicą.
  • Czas poziomowego składowania rur w miarę możliwości musi być zminimalizowany. W innych przypadkach rury muszą być zabezpieczone przed wpływem promieni słonecznych oraz czynników mechanicznych oraz atmosferycznych.
  • W przypadku przenoszenia rur hak dźwigu musi być zabezpieczony (np. osłoną gumową), lub przenoszenie powinno się odbywać przy użyciu pasów celem unikania uszkodzeń wewnętrznej oraz zewnętrznej powłoki.
  • Drewniane kołki, używane do zabezpieczenia składowania rur powinny być równe oraz dobrej jakości.
  • Aby ułatwić załadunek, rozładunek i transport rury są pakowane w paczki.
  • Paczki można układać w stosy, oddzielając je przekładkami.
  • Podczas składowania wysokość ułożonych rur nie powinna przekraczać 3 metrów.
  • Jeśli dostarczone rury nie są spakowane w paczki (DN>300) rury należy składować wg następujących przykładów.