Wymagania transportowe

  • Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m.
  • Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m.
  • Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez części środków transportu takie jak śruby, łańcuchy itp.
  • Podczas transportu rury powinny być trwale zabezpieczone przed przemieszczeniem.
  • Do rozładunku należy stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu.