Wymiary

Charakterystyka Wymiary
100 150 200 250 300
L,mm 6200+80 6200+80 6200+80 6200+80 6200+80
I,mm 547+6 581+4 746+4 623+2 726+2
H,mm 468 427 540 646 749
Ilość rur w paczce 12 6 6 4 4
Ilość podkładek drewnianych
w paczce (30x100x659)
8 4 4 4 4
Ilość opasek metalowych 0,8 x 32 4 4 4 4 4
Maksymalna masa jednej paczki, [kg] K9 1583,0 1248,2 1621,4 1345,0 1687,4

* rury o DN>300 nie są pakowane w paczki