INFORMACJE TECHNICZNEZALETY UKŁADANIA WODOCIĄGÓW Z POŁĄCZENIAMI ELASTYCZNYMI

Połączenia kielichowe zaprojektowane i wykonane są w sposób, który pozwala sprostać każdej sytuacji w terenie.

Wodociągi z żeliwa sferoidalnego wykonuje się wyjątkowo łatwo bez użycia skomplikowanego sprzętu i wykwalifikowanego personelu.

Duża wytrzymałość podstawowych parametrów rur i połączeń sprawia, iż można pozwolić sobie na mniejszą uwagę przy wykopach, zagęszczaniu gruntu.

Złącze jest jednym z najważniejszych elementów rurociągu. Prawidłowo dobrany rodzaj połączenia zapewnia bezawaryjne działanie systemu i ochrania wodę pitną przed zanieczyszczeniem przez wody gruntowe (infiltracja), jak również przed stratami spowodowanymi przez przenikanie wody z sieci do gruntu (eksfiltracja).

Połączenia kielichowe z uszczelką elastomerową charakteryzują się maksymalną szczelnością wywołaną ciśnieniem kontaktowym uszczelki z powierzchnią wewnętrzną kielicha wywołaną ciśnieniem cieczy. Są to połączenia elastyczne, pozwalające na odchylenie osi jednej rury w stosunku do drugiej, bez obniżenia szczelności rurociągu.

Oprócz zalet takiego rozwiązania przy układaniu rur na terenach z niestabilnym gruntem, pozwala to na pokonywanie krzywizn o dużym promieniu bez konieczności użycia kształtek.

DN Dopuszczalne odchylenie
kątowe (°)
dla połączenia
TYTON i RJ
Dopuszczalne odchylenie
kątowe (°)
dla połączenia
TYTON SIT
Długość rury
L, m
Promień wygięcia
R, m
Przesunięcie
Δd, cm
80 5 3 6 69 52
100 5 3 6 69 52
125 5 3 6 69 52
150 5 3 6 69 52
200 4 3 6 86 42
250 4 3 6 86 42
300 4 3 6 86 42
350 3 3 6 115 32
400 3 3 6 115 32
500 3 2 6 115 32
600 3 2 6 115 32
700 2 6 200 25
800 2 6 200 25
900 1,5 6 267 19
1000 1,5 6 267 19